Koorschool

De koorschool is gevestigd in het zogenaamde Paleis voor de Jeugd. Dit is een groot gebouw waarin culturele en wetenschappelijk geörienteerde activiteiten voor kinderen en jongeren tot zestien jaar oud worden aangeboden. 

Vanaf de oprichting in 1967 is het doel het in stand houden van de muzikale traditie van jongens- en mannenkoren. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de Oekraïense cultuur. Een complex systeem van scholing van jongensstemmen ontston. De fragiele kinderstemmen vragen een aparte kundigheid van de docenten. Naast het aanbod van koorzang, ensemble en solozang is solfège (van blad leren zingen) een vast onderdeel van de lessen. Er wordt enige vaardigheid op de piano gevraagd van de leerlingen.

De zangers

Meer dan tweehonderd (mannelijke) leerlingen vormen de basis voor het concertkoor. Door de jaren heen hebben dus duizenden kinderen zangles gehad in het Paleis voor de Jeugd. De blijvers ontvangen niet alleen een muzikale opvoeding, maar worden ook aangesproken op hun gedrag en op het nemen van verantwoordelijkheid, zodat zij als rolvoorbeelden in hun omgeving kunnen dienen. In het buitenland worden ze geacht zich als ambassadeurs van hun land en cultuur te gedragen.

De jongste zangers zijn slechts zes jaar oud. Vanaf dat ze ongeveer tien jaar oud zijn, gaan de beste jongens door naar het concertkoor. Hiervoor moeten zij auditie doen. De geselecteerde jongens repeteren drie keer keer per week. Bij elkaar kost hen dat al gauw zo'n tien uur per week. Naast deze repetities gaan alle jongens naar reguliere scholen in Kiev. Meestal blijft er dus weinig tijd over voor andere hobby's. Een belangrijk doel van de lessen op de koorschool is dat de jonge zangers alle muziek uit het hoofd kunnen zingen. De zangers die de baard in de keel krijgen, mogen (tijdelijk) niet meer meezingen. Zij kunnen opnieuw auditie doen wanneer hun volwassen stem ontwikkeld is.

De volwassen zangers repeteren minder frequent. Zij repeteren alleen op de zondagen en dan vooral in de periode voorafgaand aan een concerttournee. Deze zangers hebben naast Dzvinochok een reguliere baan of gaan naar het conservatorium. Een groot deel van de werkende zangers heeft een baan in de muziekwereld. Omdat de volwassen zangers minder vaak repeteren, zingen zij doorgaans van blad.

Aan de koorschool zijn uiteraard meerdere docenten/begeleiders verbonden.

Tijdens de tournee gaan een hulpdirigent, een sopraan en een pianiste als begeleiding mee.